เปิดลงทะเบียน AI Academy EP1:AI in Diagnostic Radiology and Trend in Thailand

พฤษภาคม 14, 2021 tsrt 0

พบกับตอนแรกของ สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย (Siemens Healthineers Thaila […]

Episode 3 Lower extremities trauma

มกราคม 14, 2021 tsrt 0

จันทร์ ที่ 18 มกราคม นี้ พบกับ Episode ที่ 3 ของ Spines and extremities trauma series. จะเจาะลึกไปส่วนของ Lower extremities trauma นะคร้าบ เชิญสมาชิกลงทะเบียนจองที่ พร้อมรับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องกันได […]

ด่วนที่สุด ขอยกเลิกการจัดอบรม

ธันวาคม 30, 2020 tsrt 0

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ได้กาหนดการจัดอบรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเฉพาะด้าน ให้แก่นักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ ด้านรังสีเทคนิคทุกท่ […]

ยกเลิกการจัดประชุมอบรมในหัวข้อ CT และ MRI 2564

ธันวาคม 29, 2020 tsrt 0

เนื่องจากสถานการณ์การระบาด Covid 19 ระลอกใหม่ ทวีความรุนแรงมากขึ้น และคาดการณ์ว่าการเลื่อนการประชุมออกไป อาจก่อให้เกิดปัญหาการที่สมาชิกต้องทำการจองตั๋วหรือเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินหลายครั้ง คณะกรรมการสมาค […]

รายการเสวนาชาวรังสี Episode 2: Upper extremities trauma

ธันวาคม 19, 2020 tsrt 0

Episode 2 มาแล้วจ้า  จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00น. ลงทะเบียนจองที่สำหรับ Zoom meeting กันเลยคร้าบ จำกัด 500 คนแรกเท่านั้น ได้สะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องรังสีเทคนิคด้วยนะ ลงทะเบียนฟรีตามลิ้งค์น […]

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ ตึกอภันตรีปชา ชั้น 1 โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

ตุลาคม 5, 2020 tsrt 0

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง จึงได้กำหนดให้มีการจัด […]

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12/2562 ร่วมกับ AOCMP ครั้งที่ 20, SEACOMP ครั้งที่ 18 และ JSMP ครั้งที่ 120

สิงหาคม 21, 2020 tsrt 0

สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทยจะจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12/2563 ร่วมกับ AOCMP ครั้งที่ 20, SEACOMP ครั้งที่ 18 และJSMP ครั้งที่ 120 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมดวงจิตร รีสอร์ทแอนด์สปา […]

ขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

มีนาคม 16, 2020 tsrt 0

อ้างถึงหนังสือที่ สรท. 19/2563 เพื่อเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมเหล่าทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั้น จากสถานการณ์ระบาดของ […]

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

กุมภาพันธ์ 25, 2020 tsrt 0

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 1 […]