ใหม่!!!! ขอเชิญอบรมหลักสูตร Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology

พฤศจิกายน 3, 2015 tsrt 0

ขอเชิญอบรมหลักสูตร Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology โดย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ​โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร หลักสูตร: การตรวจด้วยภาพเอกซเรย์คอมพิ […]