กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 พ.ศ.2560 “บทบาทของรังสีเทคนิคกับการ บริหารความเสี่ยงในงานรังสีวิทยา”

พฤศจิกายน 16, 2016 tsrt 0

คลิ้กเพื่อ >>>ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้แล้ววันนี้!!!<<< >>>ดาวน์โหลดเอกสารจองโรงแรมที่นี่<<< กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 พ.ศ.2560 โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห […]

<<ยังสมัครได้ทุกหลักสูตร>>ขอเชญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีสาหรับรังสีเทคนิค รุ่นที่ 5

พฤศจิกายน 3, 2016 tsrt 0

Update!!! เบอร์ติดต่อคุณกุลธิดา มือถือ 092-257-5985 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพรังสีเทคนิค ในหลักสูตรการประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีสาหรับรังสี […]

<<ยังสมัครได้ทุกหลักสูตร>>ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศภาพทางการแพทย์สำหรับนักรังสีเทคนิค Level I:Foundation + HL7

พฤศจิกายน 1, 2016 tsrt 0

Update !!! จัดอบรมที่โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์)  เบอร์ติดต่อคุณกุลธิดา มือถือ 092-257-5985 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพรังสีเทคนิค หลักสูตรการอบรม […]