รางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 พ.ศ.2560 “บทบาทของรังสีเทคนิคกับการ บริหารความเสี่ยงในงานรังสีวิทยา”

มกราคม 31, 2017 tsrt 0

รางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 พ.ศ.2560 “บทบาทของรังสีเทคนิคกับการ บริหารความเสี่ยงในงานรังสีวิทยา” ร่วมประกวดนวัตกรรม ประเภททั่วไป และ ร.พ.ชุมชน สะสมตราประทับ Passport เยี่ยมชมนิทรรศการค […]

เพิ่มเติม รายละเอียดโรงแรมสำหรับการประชุมวิชาการ 2560 สำหรับผู้ยังไม่ได้สำรองที่พัก

มกราคม 31, 2017 tsrt 0

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในงานประชุมวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ประจำปีพ.ศ. 2560 ที่ยังไม่ได้สำรองห้องพัก สามารถติดต่อสำรองที่พักได้โดยตรงที่ บ้านดินกี่ โทรศัพท์. 053-224-455 หรือ 089-432-7676 […]

ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมทางรังสีวิทยา

มกราคม 17, 2017 tsrt 0

ในงานประชุมวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยประจำปีพ.ศ. 2560 รับประกาศนียบัตรสำหรับผู้ส่งผลงานเช้าประกวด ชิงรางวัลชนะเลิศ “ประเภททั่วไป” “ประเภทโรงพยาบาลชุมชน” ส่งผลงานเป็น โปสเตอร์ขนาด 80×120 […]

2017- ร่วมกิจกรรมในงานประชุมวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

มกราคม 16, 2017 tsrt 0

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 ร่วมประกวดนวัตกรรม แบ่งเป็น ประเภททั่วไป และ ร.พ.ชุมชน สะสมตราประทับ Passport เยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าทางรังสีวิทยา รับของรางวัล […]