เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมวิชาการ 2560

กุมภาพันธ์ 11, 2017 tsrt 0

ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณวิทยากรที่กรุณาอนุเคราะห์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ***เอกสารลิขสิทธิ์ โปรดใช้งานตามความเหมาะสมและสมควรต […]

แก้ไข-รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

กุมภาพันธ์ 5, 2017 tsrt 0

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ได้แล้วจากไฟล์ ที่ลิ้งค์ด้านล่าง   Download files

ปส. เปิดจุดอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ ณ ห้อง One Stop Service อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ

กุมภาพันธ์ 4, 2017 tsrt 0

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เน้นให้บริการและให้คำปรึกษา พร้อมรับแจ้งความจำนงเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยเปิดจุดอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ ณ ห้อง One Stop Service อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต […]