ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมรังสีเทคนิคมาเก๊า ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2560

มีนาคม 21, 2017 tsrt 0

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม ชวิชาการประจำปี คั้งที่ 17 สมาคมรังสีเทคนิคมาเก๊า ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค โดนมีการสนับสนุนทุนตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว&#82 […]

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

มีนาคม 20, 2017 tsrt 0

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระ มงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร จึง […]