เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2560-2562

พฤษภาคม 16, 2017 tsrt 0

ที่ สรท. 49/2560 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2560-2562 เรียน ท่านสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ตามที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห […]