สมาคมฯ กำลังจัดส่งใบประกาศ IABSRT

มิถุนายน 7, 2017 tsrt 0

1 มิ.ย. 2560 ขณะนี้สมาคมได้รับเอกสารจากประเทศเกาหลีวันที่ 14 มิ.ย. 2560 จะกำลังอยู่ในระหว่างการจัดส่งให้ผู้สอบผ่าน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสมาคมฯ ค่ะ ทางสมาคมฯ ขออภัยในความไ […]

แถลงการณ์ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย – การจัดตั้งสภาวิชาชีพรังสีเทคนิค (พ.ร.บ. วิชาชีพรังสีเทคนิค)

มิถุนายน 5, 2017 tsrt 0

แถลงการณ์ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ในฐานะนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนสมาชิกวิชาชีพรังสีเทคนิค ได้ดำเนินการจัดตั้งสภาวิชาชีพรังสีเทคนิค (พ.ร.บ. วิชาชีพรังสีเทคนิค) น […]