ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

กุมภาพันธ์ 20, 2018 tsrt 0

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เ […]