ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ประเทศเกาหลี

กรกฎาคม 20, 2018 tsrt 0

ด้วยสมาคมการประชุมวิชาการประจาปีร่วมระหว่างสมาคมรังสีเทคนิคแห่งเกาหลี และสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการประจาปี ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐเกาหลี นั้น ทางสมาคมรังสีเท […]

ขอให้ผู้ที่สอบผ่าน IABSRT  ติดต่อกลับ

กรกฎาคม 17, 2018 tsrt 0

เรียนท่านผู้สอบผ่าน IABSRT เนื่องด้วยทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย เพิ่งได้รับประกาศนียบัตรของผู้สอบผ่านการรับรองคุณวุติของ IABSRT ของปี 2560 เพื่อเตรียมจัดส่งให้กับผู้สอบผ่าน ขอความกรุณาติดต่อกลับ […]

รายนามผู้เข้าอบรม

กรกฎาคม 14, 2018 tsrt 0

ทางสมาคมฯ ขอเรียนแจ้ง รายนามผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบโรคศิลปะ-61 และ รายนามผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีฯ-61 โดยสามารถดาวน์โหลดได้แล้ว     & […]