เชิญอบรม “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ”

พฤศจิกายน 28, 2018 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ” วันที่:14 มกราคม 2562 สถานที่:อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ […]