ขอเชิญประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27

ธันวาคม 19, 2018 tsrt 0

19 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการประชุมวิชาการ 2 […]