ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง IABSRT ปี 2562

พฤษภาคม 31, 2019 tsrt 0

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง  เรียน นายแพทย์สาธารณสุขประจาจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดี  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติน […]

TSRT 2019 Radiation Safety Course – Presentation file download

พฤษภาคม 29, 2019 tsrt 0

TSRT 2019 Radiation Safety Course Presentation file download ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้จากลิ้งค์ ด้านล่าง *All files are copyrighted by the author. Fair use will be appreciated by the […]

MRI refresher course 2019

พฤษภาคม 18, 2019 tsrt 0

MRI refresher course 2019 Presentation file download ท่านสามารถดาวน์โหลดเอหสารประกอบการบรรยายได้จากลิ้งค์ ด้านล่าง *All files are copyrighted by the author. Fair use will be appreciated by the author […]