ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี 22-27ตค 62

มิถุนายน 22, 2019 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2562 พร้อมดูงานทางรังสีเทคนิคและร่วมประชุมวิชาการ ราคา 36,000 บาท นางกุลธิดา โพธิ์แดง โ […]