เชิญเข้าร่วมการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง CT และ MRI ม.ค. 64

ตุลาคม 29, 2020 tsrt 0

เรื่อง   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  ได้กำหนดการจัดอบรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้  ทางวิชาการเฉพาะด้าน ให้แก่นักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้ส […]

เปิดตัว วารสารรังสีเทคนิค ออนไลน์ 1 ต.ค. 2563 !!!

ตุลาคม 12, 2020 tsrt 0

คลิ้กที่นี่ ไปยัง วารสารรังสีเทคนิค ออนไลน์ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjrt/ วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope ) วารสารรังสีเทคนิค เป็นวารสารวิชาการของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประ […]

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ ตึกอภันตรีปชา ชั้น 1 โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

ตุลาคม 5, 2020 tsrt 0

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง จึงได้กำหนดให้มีการจัด […]