ด่วนที่สุด ขอยกเลิกการจัดอบรม

ธันวาคม 30, 2020 tsrt 0

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ได้กาหนดการจัดอบรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเฉพาะด้าน ให้แก่นักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ ด้านรังสีเทคนิคทุกท่ […]

ยกเลิกการจัดประชุมอบรมในหัวข้อ CT และ MRI 2564

ธันวาคม 29, 2020 tsrt 0

เนื่องจากสถานการณ์การระบาด Covid 19 ระลอกใหม่ ทวีความรุนแรงมากขึ้น และคาดการณ์ว่าการเลื่อนการประชุมออกไป อาจก่อให้เกิดปัญหาการที่สมาชิกต้องทำการจองตั๋วหรือเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินหลายครั้ง คณะกรรมการสมาค […]

รายการเสวนาชาวรังสี Episode 2: Upper extremities trauma

ธันวาคม 19, 2020 tsrt 0

Episode 2 มาแล้วจ้า  จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00น. ลงทะเบียนจองที่สำหรับ Zoom meeting กันเลยคร้าบ จำกัด 500 คนแรกเท่านั้น ได้สะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องรังสีเทคนิคด้วยนะ ลงทะเบียนฟรีตามลิ้งค์น […]