ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

กุมภาพันธ์ 22, 2021 tsrt 0

ที่ สรท. 9/2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประ […]

ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayer รอบ 1 ในเรื่อง Spines and extremities trauma x-ray EP1-EP3

กุมภาพันธ์ 2, 2021 tsrt 0

สงสัย ตกหล่น เพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ ไลน์ @TSRT โดยแจ้ง หมายเลข EP ชื่อ-สกุล. หมายเลขสมาชิก เลขที่ใบประกอบฯ ในเนื้อหา ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ในเรื่อง Spines and […]