รายการใหม่ CT Revolution Specialties โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พฤษภาคม 28, 2021 tsrt 0

เป็นที่ทราบกันว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ใช้งานกว่า 900 เครื่อง ทำหน้าที่เป็น imaging modality ที่สำคัญมากในการให้บริการทางรังสีวิทยา นักรังสีเทคนิค ผู้ใช้เครื่องในการดำเนินการทาง […]

แจ้งรายละเอียดในการเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องผ่านการสัมมนาออนไลน์โดยใช้ Zoom ของสมาคมฯ

พฤษภาคม 23, 2021 tsrt 0

กติกาในการเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องผ่านการสัมมนาออนไลน์โดยใช้ Zoom ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 1.การเข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ (Zoom) ต้องใช้ลิ้งค์ในอีเมลของผู้ที่ลงทะเบียนได้เท่านั้น ไม่สามารถนำลิ […]

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayer รอบ 2 ใน CT series สำหรับ EP1 ถึง 3

พฤษภาคม 21, 2021 tsrt 0

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ใน CT series  ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียงลำดับได้โดยการคลิ้ก […]

พบกับตอนแรกของ สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging

พฤษภาคม 21, 2021 tsrt 0

สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย (Siemens Healthineers Thailand) หัวข้อ AI i […]

แจ้งข้อมูลติดต่อสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเพื่อตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตฯ

พฤษภาคม 14, 2021 tsrt 0

เนื่องจากสมาคมรังสีเทคนิคไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้โดยตรงกับสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข การตรวจสอบข้อมูล ต้องเดินทา […]

เปิดลงทะเบียน AI Academy EP1:AI in Diagnostic Radiology and Trend in Thailand

พฤษภาคม 14, 2021 tsrt 0

พบกับตอนแรกของ สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย (Siemens Healthineers Thaila […]

โครงการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging

พฤษภาคม 12, 2021 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย” (Siemens Healthineers Thailand) เปิดโครงการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical […]