สัมมนา online ในหัวข้อ “Expert Talks on Cardiac CT”

มิถุนายน 15, 2021 tsrt 0

เนื่องด้วยบริษัท Siemens Healthineers Thailand ได้จัดให้มีการสัมมนา online ในหัวข้อ “Expert Talks on Cardiac CT” อันมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้, ความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยี และ แลกเปลี่ยนปร […]

CT Revolution Specialties – EP1 Cardiology Focus: Clinical benefits of cardiac coronary artery in Computed Tomography

มิถุนายน 10, 2021 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักรังสีเทคนิค CT Revolution Specialties พบกับ Episode แรกของรายการ EP1 Cardiolog […]

THE 7th ONLINE CONFERENCE OF SOUTHEAST ASIA AND OPEN ASIA

มิถุนายน 1, 2021 tsrt 0

รายการ สัมมนา อนนไลน์ THE 7th ONLINE CONFERENCE OF SOUTHEAST ASIA AND OPEN ASIA (ไม่ร่วมในการเก็บคะแนนใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค)   [wpba-attachment-list]