รายการสัมมนาออนไลน์ Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization –Episode 1: Introduction to patient dose monitoring in clinical practice

สิงหาคม 29, 2021 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดรายการสัมมนาออนไลน์ ในรายการเสวนาชาวรังสี ในชุด Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization พบกับตอนแรก Episode 1: Introduction to patient dose monito […]

แนวทางการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัยในผู้ป่วยต้ังครรภ์ หรือสงสัยว่าต้ังครรภ์ และผู้ป่วยที่ให้นมบุตร

สิงหาคม 27, 2021 tsrt 0

แนวทางการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัยในผู้ป่วยต้ังครรภ์ หรือสงสัยว่าต้ังครรภ์ และผู้ป่วยที่ให้นมบุตร >>ดาวน์โหลดคลิ้กที่นี่<<

เตรียมพบกับรายการเสวนาชาวรังสี ในชุด Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization

สิงหาคม 21, 2021 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดรายการสัมมนาออนไลน์ ในรายการเสวนาชาวรังสี ในชุด Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization สนับสนุนการจัดงานโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด มี 3 ตอน ออก […]

แนวทางการแต่งกายของผู้เข้ารับบริการภาพถ่ายเอกซเรย์ปอดในสถานการณ์โควิด-19

สิงหาคม 5, 2021 tsrt 0

แนวทางการแต่งกายของผู้เข้ารับบริการภาพถ่ายเอกซเรย์ปอดในสถานการณ์โควิด-19 ​ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากต้องเข้ารับการดูแลรักษาในโรง […]

CT Revolution Specialties- EP 2 Neurology Focus: CT in Acute Ischemic Stroke: Are We on the Same Page?

สิงหาคม 5, 2021 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอการอบรมออนไลน์ในตอนที่ 2 Episode 2 – Neurology Focus: CT in Acute Ischemic Stroke: Are We on the Same […]

Optimization in MRI : Episode 3: Technical Tips and Optimization in ฺBody MRI

สิงหาคม 5, 2021 tsrt 0

พบกับตอนที่ 3 ของ การศึกษาต่อเนื่องทางรังสีเทคนิค Optimization in Magnetic Resonance Imaging: Technique, contrast, safety and protocol optimization 👉ในรายการเสวนาชาวรังสี Episode 3: Technical Tips and […]