เพิ่มเติมครั้งที่ 4 -23กย.- ประกาศรายชื่ออบรมออนไลน์ใน หลักสูตร MRI (Body Magnetic Resonance Imaging in Routine Practice)

กันยายน 19, 2021 tsrt 0

หลักสูตร MRI (Body Magnetic Resonance Imaging in Routine Practice) ค่าลงทะเบียน สมาชิกตลอดชีพ 4000 บาท บุคคลทั่วไป 4500 บาท ปิดรับสมัครแล้ว ท่านที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ Zoom […]

เพิ่มเติมครั้งที่ 3 -22กย.-ประกาศรายชื่ออบรมออนไลน์ใน หลักสูตร CT (Chest and Body Computed Tomography in Routine Practice)

กันยายน 19, 2021 tsrt 0

หลักสูตร CT (Chest and Body Computed Tomography in Routine Practice) ค่าลงทะเบียน สมาชิกตลอดชีพ 4000 บาท บุคคลทั่วไป 4500 บาท ปิดรับสมัครแล้ว ท่านที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ Zoo […]

สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค EP3: AI in Computed Tomography

กันยายน 15, 2021 tsrt 0

พบกับตอนที่ 3 ของ สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค AI Academy: AI in Medical Imaging โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย (Siemens Healthineers Thai […]

การประชุม Imaging of pulmonary embolism : technique, protocols, and DRL establishment

กันยายน 15, 2021 tsrt 0

การประชุม Imaging of pulmonary embolism : technique, protocols, and DRL establishment ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการป […]

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayer รอบ 4 Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization

กันยายน 13, 2021 tsrt 0

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayer รอบ 4 Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถ […]