ขอแจ้งเปลี่ยนวันที่จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 จากเดิมวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 19-21 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

พฤศจิกายน 14, 2021 tsrt 0

คลิ้กที่นี่ เพื่อ –> ดาวน์โหลดจมเชิญประชุม ใหม่ ฉบับแก้ไข 16 พย 2564  ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 29ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมตวัน […]

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรการอบรมวิชาการออนไลน์ในหลักสูตร CT และ MRI ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2564

พฤศจิกายน 13, 2021 tsrt 0

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการออนไลน์ในหลักสูตร CT และ MRI ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหาราย […]

สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค EP 4 : AI in Magnetic Resonance

พฤศจิกายน 8, 2021 tsrt 0

พบกับตอนที่ 4 ของ สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค AI Academy: AI in Medical Imaging โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย (Siemens Healthineers Thai […]

รายการสัมมนาออนไลน์ Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization — Episode 3: A matter of dose, dose optimization and DRLs in digital imaging

พฤศจิกายน 2, 2021 tsrt 0

รายการสัมมนาออนไลน์ Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization Episode 3: A matter of dose, dose optimization and DRLs in digital imaging สนับสนุนการจัดงานโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกั […]