เชิญร่วมอบรม Medical Imaging Informatics for Technologists (ต่ออายุใบ MIIA ได้) ผ่านระบบ Online ระหว่างวันที่ วันที่ 20 – 22 ม.ค. 2565

ธันวาคม 23, 2021 tsrt 0

กำหนดการหลักสูตรการอบรม เรื่องสารสนเทศภาพทางการแพทย์สำหรับนักรังสีเทคนิค Medical Imaging Informatics for Technologists โดย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ผ่านระบบ Online ด้วย Zoom ระหว่างวันที่ วันที่ […]

ตาราง Update 15 ธค !! กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 29 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรม มณเฑียร สุรวงค์ กรุงเทพมหานคร

ธันวาคม 15, 2021 tsrt 0

กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 29 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม มณเฑียร สุรวงค์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2564 คลิ้กที่นี่ –> ดาวน์โหลด จดหมายเชิญประชุม และกำหนดการประชุ […]

อัพเดทล่าสุด 14 ธค 64 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 29

ธันวาคม 15, 2021 tsrt 0

อัพเดทล่าสุด 14 ธค 64 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร   ท่านสามารถตรวจสอบ ชื่อนามสกุล Email หากมีราย […]

มาตรการทั่วไปของผู้ร่วมงานประชุม ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2564

ธันวาคม 13, 2021 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย งานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 29 วันที่ 19-21 ธันวาคม 2564 มาตรการทั่วไปของผู้ร่วมงานประชุม – ผู้ร่วมงานทุกท่านต้องแสดงผลการตรวจ ATK ที่มีการตรวจไม่เกิน 72 […]