ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร GE EP2: Nuclear Cardiology in Clinical Practice วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:00 น.

สิงหาคม 1, 2022 tsrt 0

GE EP2: Nuclear Cardiology in Clinical Practice โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:00 น. วิทยากร: ผศ.พ […]