เชิญอบรมออนไลน์ “TSRT- NM School – Advancing Nuclear Medicine Through Innovation” วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

สิงหาคม 29, 2022 tsrt 0

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ยีอีเมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท พรีเมียร์บิสสิเนส อินเตอร์จำกัด กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์และ ภาพถ่ายทา […]

เชิญร่วมประชุม TSRT-Varian: Advancements in Radiation Therapy Educational Course

สิงหาคม 11, 2022 tsrt 0

ด้วย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท Varian Medical System กำหนดจัดประชุมวิชาการทางรังสีรักษา ในหัวข้อเรื่อง Advancements in Radiation Therapy Educational Course สำหรับนักรังสีเทคนิค/นักร […]

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayer Webinar ในปี 2565

สิงหาคม 9, 2022 tsrt 0

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayer รอบ 5 ปี 2565 ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียงลำดับได้โดยก […]