รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TSRT-Varian: Advancements in Radiation Therapy Educational Course ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565

กันยายน 16, 2022 tsrt 0

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TSRT-Varian: Advancements in Radiation Therapy Educational Course ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 เวลา 8:30 น. ณ ห้องประชุม จงจินต์ ภัทรมนตรี ตึกรัตนวิทยาพัฒน์   ชั้น B […]

เตรียมพบกับ TSRT Webinar ในตอน Episode 2: Technical concepts of Cardiac MRI วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 20:00น.

กันยายน 16, 2022 tsrt 0

เตรียมพบกับ TSRT Webinar ในซีรีย์ Optimization in Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging, techniques, contrast and safety management Episode 2: Technical concepts of Cardiac MRI วันอังคารท […]

เชิญร่วมประชุมทางการแพทย์ด้านทางรังสีวิทยา Medlab Asia และ Asia Health ในหัวข้อเรื่อง Total Radiology ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กันยายน 13, 2022 tsrt 0

ด้วย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท Informa Markets กำหนดจัดประชุมทางการแพทย์ด้านทางรังสีวิทยา Medlab Asia และ Asia Health ในหัวข้อเรื่อง Total Radiology สำหรับนักรังสีเทคนิค/นักรังสีการ […]