ขอเชิญอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

พฤษภาคม 25, 2023 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ระหว่าง วันที่ 15-16 ก.ค. 2566 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียน 150 […]

ขอเชิญอบรมเพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ทางรังสีเทคนิคเฉพาะทางระดับนานาชาติ (IABSRT) หลักสูตร MIIA, CT, MRI *เก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่อง 10 คะแนน ต่อหลักสูตร*

พฤษภาคม 25, 2023 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมเพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ทางรังสีเทคนิคเฉพาะทางระดับนานาชาติ (IABSRT) *เก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่อง 10 คะแนน ต่อหลักสูตร* โดยจะมีการจัดสอบ วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ. […]

เตรียมพบกับรายการ TSRT Webinar ในหัวข้อ TSRT x ELEKTA Mastering IGRT: Techniques and Tools for Better Patient Outcomes จำนวน 2 ครั้ง

พฤษภาคม 10, 2023 tsrt 0

เตรียมพบกับรายการ TSRT Webinar ในหัวข้อ TSRT x ELEKTA Mastering IGRT: Techniques and Tools for Better Patient Outcomes จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม. [Total Sessions: 2 sessions from Saturday 20th May an […]

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 31 “50ปี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

พฤษภาคม 2, 2023 tsrt 0

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 31 “50ปี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม << ดาวน์โหลดตารางการประชุมล่าสุด << ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ร่วมประชุม << เอกสาร […]