เชิญอบรมหลักสูตร “Molecular Imaging Academy: Advancing Molecular Imaging by Automation and Digitization”

ตุลาคม 21, 2023 tsrt 0

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์ส กำหนดจัดงานประชุม วิชาการ ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์และภาพถ่ายทางโมเลกุลหลักสูตร “Molecular Imaging Academy: Advancing Molecular Im […]

เตรียมพบกับ TSRTxBayer Webinar ในหัวข้อ EP6: MRI practical points – All about eye complaints วันที่ 2 พ.ย. 66 20.00น.

ตุลาคม 17, 2023 tsrt 0

เตรียมพบกับ TSRT Webinar ในซีรีย์ Optimization in CT and MRI techniques, contrast, and safty management ใน EP6: MRI practical points – All about eye complaints วิทยากร: อ.พญ. ธันวา สุดแสง ภาควิช […]