แบบการจองห้องพัก สมาคมรังสีเทคนิค วันที่ 3 – 7 มกราคม 2567 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

พฤศจิกายน 23, 2023 tsrt 0

แบบการจองห้องพัก สมาคมรังสีเทคนิค วันที่ 3 – 7 มกราคม 2567 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ กรุณาส่งแบบฟอร์มการจองห้องพักและชําระเงิน มาที่ฝ่ายสํารองห้องพัก โทรศัพท์ 053-224-333 โทรสาร 0 […]

ประกาศผลการสอบ 3 หลักสูตร CT MRI MIIA รอบปี พ.ศ. 2566

พฤศจิกายน 10, 2023 tsrt 0

ที่ สรท. 161/2566 9 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ประกาศผลการสอบ 3 หลักสูตร ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝ […]

**ขยายเวลา**เรียนเชิญนักรังสีการแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “From Basic to Advance in Radiotherapy: Empowering Technologists for Enhanced Patient Care”

พฤศจิกายน 2, 2023 tsrt 0

🎉🎉WEEKEND WORKSHOP เปิดรับลงทะเบียนแล้ว 🎉🎉 งานประชุมวิชาการ “From Basic to Advance in Radiotherapy: Empowering Technologists for Enhanced Patient Care” ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2566 ณ […]