update! 20กพ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

กุมภาพันธ์ 20, 2024 tsrt 0

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการประชุมวิชาการ 2. กำหนดการประชุมวิชาการรังส […]

อัพเดท 20กพ: เอกสารจองโรงแรม ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567

กุมภาพันธ์ 18, 2024 tsrt 0

ให้ท่านติดต่อทางโรงแรมโดยใช้ใบจองที่สมาคมฯ ได้จัดทำให้ โดยใช้เอกสารต่อไปนี้ Mike Garden Resort (download) Sandaley (download) Baan Khun Naai (download)    

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

กุมภาพันธ์ 3, 2024 tsrt 0

ที่ สรท. 2/2567 7 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2 […]