รายนามผู้เข้าอบรม

ทางสมาคมฯ ขอเรียนแจ้ง

รายนามผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบโรคศิลปะ-61 และ รายนามผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีฯ-61

โดยสามารถดาวน์โหลดได้แล้ว

[wpba-attachment-list]