ขอให้ผู้ที่สอบผ่าน IABSRT  ติดต่อกลับ

เรียนท่านผู้สอบผ่าน IABSRT

เนื่องด้วยทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย เพิ่งได้รับประกาศนียบัตรของผู้สอบผ่านการรับรองคุณวุติของ IABSRT ของปี 2560 เพื่อเตรียมจัดส่งให้กับผู้สอบผ่าน ขอความกรุณาติดต่อกลับโดยแจ้ง

  • ชื่อ ไทย/อังกฤษ
  • นามสกุล ไทย/อังกฤษ
  • รายวิชาที่สอบผ่าน
  • ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

โดยติดต่อกลับโดยด่วน ที่

  • ไลน์  kuntida-rt
  • อีเมล์ siriraj.212@hotmail.com

ตรวจสอบความถูกต้องและรายชื่อผู้สอบผ่าน IABSRT ชื่อได้ที่นี่