แก้ไขรายชื่อ-อัพเดท 27สค61-รายนามผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร CT

รายนามผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
Computed Tomography for Technologist
วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) กรุงเทพฯ

หมายเหตุ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ โปรดส่งหลักฐานการชาระเงิน หรือยืนยันใบลงทะเบียน มาที่ คุณกุลธิดา โพธิ์แดง

มือถือ 0922575985 ID Line: kuntida-rt E-mail: mtmu.kpd@gmail.com

รายชื่อผู้ร่วมอบรม CT-61 อัพเดท 27สค61 ที่นี่