เชิญอบรม “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ”

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร

“มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ”

วันที่:14 มกราคม 2562

สถานที่:อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

คณาจารย์:ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์                     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม                       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.ดร.กิติวัฒน์ คำวัน                             คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รายละเอียดการอบรม:เป็นการอบรมที่จัดขึ้นโดยมีเนื่อหาครอบคลุมด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้ป่วยในงานรังสีวิทยาวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมทั้งมาตรฐานการวัดและเฝ้าติดตามปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพทางรังสีและรังสีร่วมรักษา ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ (IAEA, HA และ JCI) เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ใบประกาศนียบัตรจากสมาคมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงว่าผ่านการอบรมด้านดังกล่าวข้างต้นตามมาตรฐานตรวจประเมินต่างๆอีกด้วย

 

กรอกข้อมูลออนไลน์แสดงความจำนงค์เพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/hU9vQcnzl6vjaE0I2

สนใจติดต่อ คุณกุลธิดา โพธิ์แดง โทร.092-257-5985

ID Line : @snu6512j

email : TSRT.THAILAND@gmail.com กรุณาสำเนา mtmu.kpd@gmail.com ด้วย

เชิญดาวน์โหลดเอกสารเชิญประชุม v.2 ได้ที่นี่

ตารางการอบรม:

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร
8.00-8.30 ลงทะเบียน
8.30-9.00 พิธีเปิด
9.00-9.45 Interaction of ionizing radiation with matter and the physics of radiology อ.ทวีป
9.45-10.30 Biological effects of ionizing radiation อ.กิตติวัฒน์
10.30-10.45 Tea break
10.45-11.30 International system on radiation protection อ.นภาพงษ์
11.30-12.15 Advances in nuclear medicine, quality management and patient/staff safety อ.กิตติวัฒน์
12.15-13.15 Lunch Talk : Patient dose monitoring software and Joint Commission standards Bayer
13.15-14.30 Quality management and enhancing best practice for diagnostic radiology อ.นภาพงษ์
14.30-15.15 Advances in radiation oncology and quality management in radiation therapy practice อ.ทวีป
15.15-15.30 Patient dose monitoring and DRLs อ.นภาพงษ์
15.30-15.45 Tea Break
15.45-16.30 Shielding design and assessment อ.ทวีป
16.30-17.15 Personal dose monitoring อ.กิตติวัฒน์

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน อัพเดท 17 ธ.ค. 61  15:50

นางสาว ปาวี  จันทรสารี
นาย มนูญ ตนัยโชติ
นาย ปรีชา  บุตรภักดี
นาย วิฑูร แซ่เฮ้ง
นางสาว จินตนา  กองสำลี
นาย ชัยคม เสงี่ยมจิตต์เกษม