ประกาศ — รังสีเทคนิคชุมชน วันที่ 26 เมษายน ห้อง Convention Hall C

รังสีเทคนิคชุมชน วันที่ 26 เมษายน ห้อง Convention Hall C
“การประเมินรอยโรคเบื้องต้นในภาพถ่ายเอกซเรย์โดยนักรังสีเทคนิค” (Workshop: Preliminary Image Evaluation)
โดย Imelda Williams

กรุณานำคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต มือถือ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ประกอบการอบรม เนื่องจาก WIFI ของโรงแรมอาจไม่เพียงพอ