กำหนดการสอบ IABSRT (MIIA-CT-MRI-US) 6 กันยายน 2558

สอบวันอาทิตย์ที่  6  กันยายน  2558

วิชา MIIA   เวลา 9.00 – 10.30 น.
วิชา CT  เวลา 11.00-12.30 น.
วิชา MRI เวลา 13.00-14.30 น.
วิชา U/S เวลา 15.00-16.30 น.
สถานที่สอบ  ห้องภาณุรังษี   ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)
ผู้เข้าสอบกรุณาเตรียม
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ดินสอ 2 บี
3. ยางลบดินสอ
4. ปากกาสำหรับเซ็นชื่อ
5. กบเหลาดินสอ

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้แล้ว…
[wpba-attachment-list]