ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี 22-27ตค 62

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2562

พร้อมดูงานทางรังสีเทคนิคและร่วมประชุมวิชาการ

ราคา 36,000 บาท

นางกุลธิดา โพธิ์แดง โทร: 092-257-5985
ไลน์สมาคม : @snu6512j ไลน์ตรง : kuntida-rt
แฟกส์: 02-4414370 ต่อ 2116
อีเมล์: tsrtthailad@gmail.com สำเนาถึง mtmu.kpd@gmail.com