การจัดงาน MEDICAL FAIR THAILAND 2019 วันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Amber 1-2 ไบเทค บางนา

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ  เอเชีย จะมีการจัดงาน MEDICAL FAIR THAILAND 2019 ขึ้นในวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Amber 1-2 ไบเทค บางนา

โดยในงานมีการจัดชั่วโมงการบรรยายเรื่อง Dose optimization and good practice guideline in radiology และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์และสุขภาพที่หลากหลาย ในการนี้ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ คณะผู้จัดงาน ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และ ขอเชิญท่าน สมาชิก บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ในหัวข้อ Dose optimization and good practice guideline in radiology ณ ห้องประชุม Amber 1-2 ไบเทค บางนา โดยไม่ถือเป็นวันลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ลงทะเบียนได้ที่ www.radiologythailand.org

Download: ตารางประชุม  &  หนังสือเชิญ

2019-medical-fair-schedule
2019-mdeical-fair