อัพเดท 9 ตค 62 หนังสือเชิญประชุมฯ-กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 28 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมได้ที่นี่

ร่างกำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 28 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
15-17 มกราคม 2563
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่