ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน IABSRT 2562 (อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 62)

เรื่อง ประกาศผลการสอบ 3 หลักสูตร

ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติ
นักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร 3 หลักสูตร และ
จัดสอบเพื่อรับใบรับรองคุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค นั้น บัดนี้ทางสมาคมฯ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
แต่ละหลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Download ไฟล์ PDF ที่นี่ (อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 62 15:40 น.)

 

IABSRT-result-62-fix01