โรงแรมเพิ่มเติม May Flower Grande Hotel สำหรับงานประชุมวิชาการ 2563

เรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุม ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ได้ประสานโรงแรมเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้จองโรงแรม ให้ติดต่อ

โรงแรม May Flower Grande Hotel

9 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

โทร. 053 215 328, 053 895 575

Email: info@mayflowerchiangmai.com

Website: www.mayflowerchiangmai.com

แผนที่