ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน MIIA 2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การรับรองคุณวุฒินักรังสีเทคนิคเฉพาะทางนานาชาติ IABSRT ประจำปี 2558
MIIA

1 MR KORNDECH PATTANASITTIWONG

2 MR JUMPOL SUKKWAN

3 MISS CHULEEKORN TIMARUN

4 MR NATTAWAT WATTANAPONGKUL

5 MR THAMMANOON SAWASDEE

6 MR NARAWIN KULNARA

7 MISS BOONTA PANCHAN

8 MR PASITPONG THIRAYOTHIN

9 MR MONGKOL RAINOON

10 MISS WANTANEE KONARTORN

11 MISS WILAIWAN PHOTHONG

12 MISS SAKUNA KARAKAN

13 MISS SAWALAK KWIMJUNT

14 MISS U-SA DOLPHEN