ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน US 2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการรับรองคุณวุฒินักรังสีเทคนิคเฉพาะทางนานาชาติ IABSRT ประจำปี 2558
Ultrasound

1 MISS THIDARAT MARUNGRUENG

2 MISS BOONTAWEE ALIPARIYAKUL

3 MISS RATTANA HOISANG

4 MISS SASIPA WIMONSAWAN

5 MISS SURIN KWAN-ON

6 MISS UMPAWAN WAEN-ON

7 MISS SARUNYAPUCH ONSOMLEE