การบรรยายพื้นฐาน HRCT สำหรับนักรังสีเทคนิค โดย รศ.นพ. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ

การบรรยายพื้นฐาน HRCT สำหรับนักรังสีเทคนิค

โดย รศ.นพ. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

*สงวนลิขสิทธิ์โดยอาจารย์ผู้สร้างสรรค์ผลงาน กรุณาใช้วิจารณญาณในการ แก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยให้เกียรติเจ้าของผลงานโดยการอ้างอิงที่มา

SLIDE DOWNLOAD HERE

ไปยังเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลด Thai National HRCT protocol (เลื่อนลงด้านล่างของหน้าเว็บ)

National HRCT protocol and Checklist for CT diagnosis of UIP

 


National-HRCT-protocol-andintroduction-to-ILD