ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน MRI 2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การรับรองคุณวุฒินักรังสีเทคนิคเฉพาะทางนานาชาติ IABSRT ประจำปี 2558
MRI

1 MR KRITIKAN THAISRISUK

2 MISS KULAB BUNRUANG

3 MISS DARAPORN YURONGRAT

4 MR THAWATCHAI KHAMPHIAN

5 MISS NILUBOL JANPEN

6 MISS PARIYA SINMOOK

7 MISS PREEYANOOT KAEWRAKMOOK

8 MISS PAWEENA MAPINTA

9 MISS PATTAMA ARUNPRACHARUT

10 Dr. PARANEE YATMARK

11 MR PISSANU NUSUK

12 MISS WANIDA KHUNTA

13 MISS WILASINEE MAKERD

14 MISS SOMJIT BOONSRITHUM

15 MISS SUPRSWEE URAISIN

16 MISS SUHUT PINYOPASAKUL

17 MISS ORATHAI THAWEESIN

18 MR ATHIT PRANPRADIT