ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วม ประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 (RT &Innovation: From Routine to Professional#2)

งานวันที่ 3-5 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

ลงทะเบียนได้ที่ ลิ้งค์นี้