สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกตลอดชีพ ประกัน Covid19

ขั้นตอนการสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกตลอดชีพ ประกัน Covid19 จากสมาคมฯ

1) ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกตลอดชีพ ก่อน

คลิ้ก download สำหรับ PC กด ctrl+f เพื่อ ค้นหาชื่อหน้าในหน้า

200330-TSRT-รายชื่อ-สมาชิกตลอดชีพ-v01

 

2) กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยได้ตาม ลิ้งค์นี้
อีเมล์ อาจจะต้องใช้  gmail นะคะ

https://forms.gle/KwuK2bWyZAnh68b59

3) กรอกเสร็จแล้วให้ ส่งสำเนาบัตรประชาชน ทาง ไปรษณีย์

–>รับรองสำเนาเซ็นต์จริง ไม่ลงวันที่ <–

โดยใช้ รูป แบบนี้   นะคะ    download ที่นี่

200330-TSRT-idcard-04

 

ส่งมาที่
คุณกุลธิดา โพธิ์แดง (covid19)
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700