แนวทางการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของนักรังสีเทคนิคในการให้บริการถ่ายภาพรังสีแก่ผู้ป่วย PUI และ Confirmed COVID-19

แนวทางการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของนักรังสีเทคนิคในการให้บริการถ่ายภาพรังสีแก่ผู้ป่วย PUI และ Confirmed COVID-19

โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

* อ้างอิงจากคณะทำงานสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลก และมาตรฐานกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ้กที่นี่

 

200409-TSRTChecklistCOVID-01