ร่วมกันทำให้รังสีเทคนิคเป็นวิชาชีพปลอดบุหรี่ :: RT Tobacco-Free profession

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม รณรงค์ให้วิชาชีพปลอดบุหรี่

ทางสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติ ได้ออกแคมเปญ เชิญชวนให้นักรังสีเทคนิคและนักศึกษารังสีเทคนิค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการไม่สูบบุหรี่ เพื่อให้วิชาชีพของเราเป็นวิชาชีพปลอดบุหรี่

ซึ่งทางสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติ (ISRRT at isrrt.org) ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO (World Health Organization) ซึ่งมีโครงการที่เรียกว่า WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) เป็นเวลา 3 ปี โดยให้ความร่วมมือเป็นแกนหลักในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ มุ่งมั่นให้วิชาชีพรังสีเทคนิคเป็นวิชาชีพปลอดบุหรี่

ทั้งนี้ทาง สามาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนหนึ่งในประเทศสมาชิกของ ISRRT ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการ รณรงค์ในประเทศ รวมถึงสถาบันการศึกษา และนักรังสีเทคนิคในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นให้เป็นวิชาชีพปลอดบุหรี่

https://www.facebook.com/isrrt.org/
https://www.isrrt.org/tobacco-free-profession

ร่วมกันทำให้รังสีเทคนิคเป็นวิชาชีพปลอดบุหรี่ :: RT Tobacco-Free profession