ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียนงานวิจัยทางรังสี ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี

สมาคมรังสีเทคนิคร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายรังสีเทคนิคเขตบริการสุขภาพที่ 8

(อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม เลย และหนองบัวลำภู)

ระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
ผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 150 คน

(ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนกับทางสมาคมฯ โดยจะต้องดำเนินการติดต่อห้องพักด้วยตนเอง)

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป