รายการเสวนาชาวรังสี Episode 1: Spines Trauma

ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับชมได้ที่ Facebook สมาคมฯ https://www.facebook.com/TSRTTHAIRT/live

รายการเสวนาชาวรังสี Episode 1: Spines Trauma

Spines and Extremities Trauma X-rays : What Technologists Should Know?

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 20:00-21:00 น.

ท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือผ่าน link

https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_3DzvsYqlReWj5sQcObz3bQ

(ลงทะเบียนเข้าชมได้สูงสุด 500 ท่าน)

***สามารถพิมพ์ “ไม่ได้เป็นสมาชิก” หรือ 0000 ได้นะครับสำหรับคนไม่ได้เป็นสมาชิก หรือ “เป็นสมาชิกไม่ทราบหมายเลข”***

ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก กรุณาติดต่อ
คุณกุลธิดา โพธิ์แดง
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 092-257-5985
E-mail: mtmu.kpd@gmail.com
Line: kuntida-rt
Fax. 02-441-4370 ต่อ 2116